سه قطره خون و سوسوی گربه يا کلفت پررو.........بشتابيد   
الان از مراسم اعلام جوايز صادق هدايت - سايت سخن ميام............ برگزاری بدون برنامه ريزی اين مراسم ، بيچاره جهانگير خان هدايت را شرمنده کرد........... نه کسی ليست برندگان را داشت.......... نه بيچاره ها را دعوت کرده بودند( يکيشان که دوست خود من بود و وقتی بهش زنگ زدم داشت پس می افتاد..........يکی بابت تنديس بردن يکی بابت دعوت نشدن) .......بهترين قسمتش هم يک انيميشن بود از وحيد نصيريان ولي از همه بدتر معلوم نبود تکليف ۳ تا داور ديگه چی شده بود که بيش از پانصد قصه بين دو داور تقسيم شده بود......... و معلوم شد که روی هر قصه فقط يک نظر بود با اين حساب......... اينا رو گفتم که بگم اين جوری شد که من نبردم!!!!!در عوض کلی دوست خوب پيدا کردم و کلی هم دوستای قديمی رو ديدم..........راستی سوسوی چشم يک گربه انتظار شما را ميکشه در سايت: womeniniran.com نويسنده اش هم من نيستم!
لینک
   کجا بوده ام تا حالا؟   
- چه موهای قشنگی داری؟
- چاييت سرد شد.
- چی می زنی به موهات که مثل ابريشم می مونه! چه خوش بو!
- با قند می خوری؟
- هميشه موهای بلند رو دوست داشتم
- چرا ديگه پيانو نميزنی؟
- هيچوقت رنگ نکن موهاتو. چقدر جوان و شادابند
- چرا معلمت بعد از ۱۰ سال بهت گفت انگشتات اصلا به درد پيانو نمی خوره؟
- مو هات رو کوتاه نکن
- راست گفته انگشتات چاق و خپلند
- رنگ موهات با چشمات يکی اند.
- از اول يکی بهت نگفت با اين انگشتها نرو پيانو بزن.
- مو هات رو هيچ وقت نزن پشت گوشت.
- بايد می رفتی درام يا يه چيزی ميزدی که انگشت بلند نخواد.
- موهات رو بريز رو گوشات که بپوشوندشون
- چرا مگه موهام ببخشيد يعنی گوشام چه عيبی دارن؟
- ببينم با تو ام. گوشام زشتن؟
- چرا هيچی نمی گی؟.............ديگه موهام قشنگ نيست؟
- ببين گوشام......ببين موهام .........هی صبر کن با تو ام!
لینک