نزولاتی من باب خیانت در اوراد زمستانیه   

یا ایهاالمسلمین و المسلمات.... اقسم به هذا الشوکولاة ...ولا تحسب الذین الیُحبُ مازاد الفراداءِ "الخائنین" بل هم من "المشفقون" و عند الربهم یرزقون.

ای خواهران و برادران مسلمان...قسم به همین شکلات (که حالتان را جور به جور می کند)کسانی که بیش از یک نفر را معشوق می دارند از "خائنین" نشمارید بلکه ایشان از "مهربانان" اند و نزد پروردگار روزی  ( ماست شان را) می خورند.

لینک
   گر بر سر گیر سر نمیری مردی   

مث الان نبود که هنر غولا همین باشه که بشاشن شهر ُ سیل ببره...این مجسمه غول عاشق ر ُ می بینی ...این پدربزرگ ات بود....یه بار که دید موهام جلوی چشمامُ  گرفته دستور داد ۶ تا کانتینر ۶٠ فوتی گیرسر وارد کردن....

لینک