مادران ماه من   

سوال رمزی فرم ویزای امریکا برای من:


?What is the name of mother of your mother

Me: mah tala

سوال رمزی فرم ویزای امریکا برای دخترم:


?What is the name of mother of your mother
My daughter: mah bibi

بعدش بس که فکر کردم که کاش اسم ما دوتا هم یه چیزایی بود که اپلیکیشن های هفت نسل بعدی م هم ماه بارون می شد؛ بس که همین قدش هم حال شکرپاش خوشی بود؛ که مهلت اپلیکیشن آن لاین تموم شد و یکی دیگه درخواست کردم.

لینک
   در باب استخدام کتره‌ای   

من مدت زیادی نمی‌تونم رو کانال بی‌بی‌سی بمونم و این دلیلی نداره جز به هم ریختن اجزای مخچه و کل لینک‌های اعصابم توسط پونه‌ی قدوسی. فکر می‌کنه بدن شبیه اسب‌سوارها و لباس‌های محافظه‌کار و چشم‌های نروک و نافذنما و ابروهای بالا‌انداخته و صدای خروسکی دورگه‌اش می‌تونه تمام عام بودن و پرت بودن از موضوع و به زور چار خط حفظ کردن و دست‌بسته بودنش رو بپوشونه... یکی به‌ش بگه ما خودمون این‌کاره‌ایم آبجی...وقتی مدرسه می‌رفتیم و درس‌مون رو بلد نبودیم از همین قیافه‌های باهوش‌نما واسه معلمه می‌گرفتیم که خودش هم شک می‌کرد نکنه تموم پرت‌وپلاهایی که شنیده درست باشه .... 

لینک
   یاور همیشه کس‌دست   

بعضن دیده شده است که برخی از مردان که صاحب خلق تنگ، مودِ داون( با سندرم داون یا فریاد گربه اشتباه نشود)، حال‌نداری مفرط، بی‌اعصابی هستند، از اتفاق؛ زنان زیادی را جذب می‌کنند. زنانی که طرف‌دار فداکاری، عظمتِ بخشش، عظمت در نگاه، مادری و مراقبت هستند. این زنان به خیال خود پروژه‌ای چلنج‌طلب انتخاب کرده اند، نه دم‌دستی و رو و جایزه‌شان را درمان کردن، سرحال‌ آوردن/به‌ راه آوردن یک آدم سخت می‌دانند( مثل لوازم چوبی ایکه‌آ که با وجود این همه صندلی آماده ترجیح می‌دهی یک چوب به خودت و چند چوب و تخته به هم میخ کنی تا صندلیت را خودت بسازی).

نمی‌دانم چی‌طو شد که ای‌طو شد ولی شاید یکی از خاصیت‌های دنیای مدرن زنانه برعکس کردن ١٨٠ درجه‌ای تمام کهن الگوها است. مرد حمایت‌گر= حالا زن حمایت‌گر که مخلوط با مادرانه‌گی‌ش به دنبال مردانی این‌چنین می‌گردند.

من به جای این برادران شریف بودم از این وضعیت هیچ حالی نمی‌بردم.

لینک