دنبال ماشین آهودوانی   

از وقتی کمرِعمرم نصف شد دچار وسواس شدم.شاید خیلی هم وضعم خیط نباشد ولی ترس‌های زیادی هستند که حالم را بد می‌کنند. به کسانی که دچار بیماری می‌شوند حالتی بین ترحم و نزدیکی و گریز توامان پیدا می‌کنم. به‌شان نزدیک می‌شوم تا کمک کنم، ازشان دور می‌شوم که رنج/عفونت/بیماری/افسردگی‌شان را وانگیرم. من از آنجا که آدم اقدام‌گری نیستم فقط غصه می‌خورم. عضلات صورتم با به‌یادآوری‌شان چین می‌خورد و تجسم شفقت و ترحم می‌شوم. آن‌وقت دنبال تمام نشانه‌ها در خودم می‌گردم و فقط می‌گردم بدون آنکه کاری بکنم. از بوی فاضلاب خفیف آشپزخانه‌ام تهوع می‌گیرم. آن وقت مجسم می‌کنم ذرات بو تمام زندگی‌ام را پر کرده‌اند از میکروب‌های وبا و طاعون  *(ویمنعون الماعون). حتی خودم خودم را تشویق می‌کنم گاهی که خوب بو بکشم و اگر بویی جایی جامانده باشد با دماغم وکیوم کنم و بکشم بالا تا کمک‌تخیل‌ام شود.
امروز صبح که داشتم طبق معمول نان و پنیرم را می‌خوردم یادم افتاد که خانه پدربزرگ‌ام که توی یک محله قدیمی شیراز بود همیشه بوی چاه می‌داد و بدون استنثناء ماشین تخلیه چاه سر کوچه ایستاده بود. برای من یکی از خوش‌ترین بوها بود چون بوی بازی و بچه‌های شر و دویدن‌های بی‌حساب و گاهی کندوکاوهای ممنوعه بود: دنبال کردن آب رودخانه وقتی نمی‌دانستی پشت سرت سیلاب راه افتاده است.
امروز فکر کردم هوی فکر کن که بوی کوچه‌ی آمّجی است. فکر کن همان بی‌خبری هستی که پی دنبال کردن و جستجوی بیماری توی اینترنت راه نمی‌افتاد.وقتی می‌دانی بیماری‌ها به این مفتی‌ها هم وارد نمی‌شوند، کمی وا بده. درآمیز. بازی کن. بدو. فرار نکن. دماغ چین نده. استفراغ نکن. بی اشتها نشو.

 

 

* و دیگران را از ضروریات زندگی منع می‌کنند- سوره الماعون آیه 7

 (ربط حداقلی‌ئی دارد ولی قافیه‌اش خوش نشست)


 

لینک
   از کلوزر و نزدیکی‌های خودمان   

امروز بعد از دیدن فیلم کلوزر بحث به جایی رسید که تقدیر در دنیای مدرن، همانا جبر در انتخاب است. مصداقش هم زنی بود که بعد از اعتراف به خیانت، حالا مجبور بود که انتخاب کند. خب من که طبق معمول فکر کردم چه کاریست. به قول همشهریم که یک نفر بهش گفته بود پاشو بیا اینجا و جواب داده بود که ئه؟ هم پاشم هم بیام؟؛ حالا که یک نفر به چه سختی  به خیانت اعتراف کرده و حالا تو فرض کن که یک خوابیدن ساده هم کرده باشد، چرا مجبور است که همین حالا تکلیف زندگیش را مشخص هم بکند.
یاد داستانی افتادم که در دور و بر خود من اتفاق افتاده بود. یک دختر جوان و سروگوش‌جنبان از فامیل سابق من شوهر کرده بود ولی با شوهرش میانه‌ی خوبی نداشت.روزی که طبق معمول شوهر با قهر از خانه بیرون رفته و از قضا ماهواره هم از کار افتاده بود ،دختر، جوان همسایه را صدا می‌کند تا آنتن را نگاهی بیندازد. همسایه‌های فضول به مادرشوهر زنگ می‌زنند که عروس شما پسر آورده خانه. مادرشوهر و شوهر و چندنفر دیگر به سرعت خودشان را به محل حادثه می‌رسانند. و به چشم به‌هم‌زدنی پلیس را هم به آنجا می‌کشانند. دختر و جوان همسایه را به کلانتری می‌برند. بعد از کلی آبروریزی و سروصدا از هردو التزام می‌گیرند و آزادشان می‌کنند. فردا صبح پسرهمسایه به در خانه دختر می‌آید و به او می‌‎گوید خب حالا چکار کنیم. دختر هاج و واج می‌گوید چی را چکار کنیم. پسر می‌گوید تو به خاطر من به این دردسر افتادی. دختر می‌گوید ای بابا تو به خاطر من به دردسر افتادی. پسر می‌گوید فدای سرت.حالا که کار به این‌جا کشیده و آبروت رفته خودم می‌گیرمت.

فکر می‌کنم اگر حادثه‌ای دست آدم‌ها را رو نکند و  هولشان نکند و مجبور به یکسره کردن تکلیفشان با دنیا و مافیها نشوند، شاید ماجراها خودشان خشک شوند و بیفتند. اسمش انتخاب است ولی خداییش از جبر هم جبرتر است.

لینک