تعطیلات خانوادگی :: ۱۳٩٤/۱۱/٧
از وسط ماگنولیا :: ۱۳٩٤/٧/۱۳
یار کی بودیم و عشق کی بودیم و چی هستیم. :: ۱۳٩۳/۱٢/۱٩
خاصیت اندوه :: ۱۳٩۳/٧/٢
فرششماهه‌ت بنازم دل دوماد می‌بره. :: ۱۳٩۳/٥/۱۸
روز شغال داریم روز دایی نداریم. :: ۱۳٩۳/٢/٢٥
سندرم بچه‌ی‌حرفگوشکن :: ۱۳٩٢/۱٢/٢٦
شلجمی :: ۱۳٩٢/٩/۱٢
لجستیکی لاک‌پشت و نقش آن در وزارت نفت :: ۱۳٩٢/٦/٢٥
اگر خود هفت سبع از بر بخوانی/ چو آشفتی ا ب ت ندانی :: ۱۳٩٢/٦/۱٦
دنبال ماشین آهودوانی :: ۱۳٩٢/٥/٢٦
از کلوزر و نزدیکی‌های خودمان :: ۱۳٩٢/٥/۱
حق تقلید پیش شیر آب محفوظ است. :: ۱۳٩٢/٤/٢٤
مشت مَحلَمی بر ثانیه :: ۱۳٩٢/٤/۱٦
از من تمشک به‌درخت‌تر دیده بودی؟ :: ۱۳٩٢/٤/۱
نواقص‌الروایات :: ۱۳٩٢/٢/٢٦
سال‌گشت :: ۱۳٩٢/٢/٢۳
بعد اشتهار :: ۱۳٩٢/٢/۱٢
سوراخ قدیمی :: ۱۳٩۱/۱٢/٢۳
دیگران و آرامش جنینی :: ۱۳٩۱/۱۱/٩
خانم پری شورخانه- قسمت دوم :: ۱۳٩۱/۱۱/۱
روز را و شب را :: ۱۳٩۱/۱٠/٢٤
ضبط آقای عین :: ۱۳٩۱/٩/٢۳
بقالان سر کوچه به بهشت نمی روند. :: ۱۳٩۱/۸/۱۸
تعبیر پله های خیس :: ۱۳٩۱/۸/۱٠
سرشکستنک :: ۱۳٩۱/٦/۱۱
از وصایای سلیمان در باب وسوسه ی دارت دهانی :: ۱۳٩۱/٥/٢۱
از یادداشت های یک وِل-چر بی عجله :: ۱۳٩۱/٥/۱۱
ملکه الشعرا :: ۱۳٩۱/٤/٢٥
از جوزهندی برآمدن :: ۱۳٩۱/٤/٢٢
شیاطین تحریف در تاریخ زلزله ( قسمت بعد از آخر) :: ۱۳٩۱/٢/۱٤
شیاطین تحریف در تاریخ زلزله- قسمت آخر :: ۱۳٩۱/۱/۳٠
هرکه باشد زحال ما پرسان؛ یک یک شان :: ۱۳٩٠/۱٢/٦
سیکرت لاورز آو قزبس :: ۱۳٩٠/۱٢/٤
سیاهخوانی یک عشق بازی زنگباری :: ۱۳٩٠/۱۱/٢٦
خانم‌پری‌‌شورخانه- قسمت اول :: ۱۳٩٠/۱۱/٩
خوار-گیاه -خامی :: ۱۳٩٠/٩/۳٠
قرار: پشت چاپارخونه :: ۱۳٩٠/٩/۱۳
جدایی خانم صلحی از حسن خان :: ۱۳٩٠/۸/۱٠
چَتوَلی :: ۱۳٩٠/٧/٢٦
به پزشکی که رای حذف خواهد داد :: ۱۳٩٠/٧/٢٠
گربه کاهان: استمداد ایرانی :: ۱۳٩٠/٧/٥
گفتمش: __________ گفت: لاتقٌل :: ۱۳٩٠/٦/۱۳
زنده بر بالای قزل‌آلاهای چِت‌مرده :: ۱۳٩٠/٤/۱٥
از این کارا... :: ۱۳٩٠/۳/٢٩
فوتو بای سلیمان - 13 می 1974 تا سیزده می 1974 :: ۱۳٩٠/۳/۱٧
از سلیمان در باب هجمه‌ی وهم و شته به تصورات از سی‌گذشته‌گان یا اصغرفرهادی تجربی :: ۱۳٩٠/۳/۱٠
دم به پیغمبری: به دوست خدانمای بی‌صفت‌ام :: ۱۳٩٠/٢/٢۸
از سلیمان در باب آمیخته‌گی‌های مجاز :: ۱۳٩٠/٢/۱۱
آرام کُشی :: ۱۳٩٠/٢/۳
کنسرت خودم برا خودم :: ۱۳٩٠/۱/٢۸
فوبیا لیست من :: ۱۳٩٠/۱/٤
آدم‌اینا یه دختر هم داشتن :: ۱۳۸٩/۱٢/۱٦
از وصایای سلیمان :: ۱۳۸٩/۱٢/۸
مادران ماه من :: ۱۳۸٩/۱۱/٢٠
در باب استخدام کتره‌ای :: ۱۳۸٩/۱۱/۱٢
یاور همیشه کس‌دست :: ۱۳۸٩/۱۱/۱٠
همسایه‌‌ام خوش‌حال ماند :: ۱۳۸٩/۱٠/٢٧
در باب تکرار خریت- از نصایح سلیمان :: ۱۳۸٩/۱٠/٢
سر سودایی/ سوداگری = فاضل‌+ آب :: ۱۳۸٩/٩/٢۱
بقایای یک نفرین قدیمی از آتشفشان وزوو :: ۱۳۸٩/٩/٥
مردهایی که کمیک‌استریپ‌ها به من ارزانی‌ داشتند. :: ۱۳۸٩/۸/۱٧
مناقصه: چندتا پری‌‌دریایی بدبخت اعتراف کنند تا به سر شود بالاخره :: ۱۳۸٩/۸/۳
عقاب و غم بلوجین :: ۱۳۸٩/٧/۱٤
در دادگاه ژوزه مائورو ده واسکو نسلوس :: ۱۳۸٩/٧/۱
در باب سیگار و ضرورت نوشتن :: ۱۳۸٩/٦/٢٥
قاضی ِ بی کلک :: ۱۳۸٩/٦/۱٦
از سلیمان به دخترش :: ۱۳۸٩/٦/۸
این خواننده بیش از این طاقت کول ماندن را ندارد :: ۱۳۸٩/٦/۳
از سلیمان به پسرش :: ۱۳۸٩/٥/٢٠
زید :: ۱۳۸٩/٥/۳
دوست مزقونچی گارمون نوازم...فعلن نه :: ۱۳۸٩/٥/٢
یک داستان از توزیدن کینه ی مثلثی با نتیجه گیریِ آخرش :: ۱۳۸٩/٤/٢۱
شمایل خواب شما :: ۱۳۸٩/٤/٤
آستان سابی :: ۱۳۸٩/۳/٢٧
نمایشنامه برای مردان 40 درجه‌ی سانتیگراد به بالا :: ۱۳۸٩/۳/٢٢
چگونه یک مقدمه، بی مقدمه صندلی می‌ زند صددل نه یک دل در سویدای دل یک جوان :: ۱۳۸٩/۳/۱٥
شیوه ی تنگ مهربانی :: ۱۳۸٩/۳/۱
زیست شناخت نامنقرض :: ۱۳۸٩/٢/٩
نای نای(در گوشه ی زنگ شتر خوانده شود) :: ۱۳۸٩/۱/٢٤
قائم بر ذهن سرمایی :: ۱۳۸٩/۱/۱٥
lack of stingibility complex/oghdeye adam e ghabeliate nishi :: ۱۳۸۸/۱٢/۱٠
but the joke was on me/i finally die* :: ۱۳۸۸/۱٢/۸
مولتی فانکشن :: ۱۳۸۸/۱۱/٢٧
یک اپیزودیک صادقانه ی بی غش :: ۱۳۸۸/۱۱/٦
آرزومانی :: ۱۳۸۸/۱٠/٢٦
داستان پیدایش جوراب های یک و نیم متری :: ۱۳۸۸/۱٠/۱٦
این شعر راست است . نشان به آن نشان که موهای دستم سیخ شده است. :: ۱۳۸۸/۱٠/۱٢
من برفی برای رُفتن نبارم :: ۱۳۸۸/٩/٢٩
تا اوج خفت در همراهی با زن الیشع نبی :: ۱۳۸۸/٩/٩
سوز جبر، جمود سگ :: ۱۳۸۸/۸/٢۳
تب نوبه :: ۱۳۸۸/۸/٢۱
سطح من و التفات و مهمان پذیر آمودریا :: ۱۳۸۸/۸/۱۱
Gaas , because of her new hair cut :: ۱۳۸۸/٧/٢٦
خاک خبر نیاره برات :: ۱۳۸۸/٧/٢۳
به این اش فکر کن ... :: ۱۳۸۸/٧/۱۸
ولی برادرم فقط شوخی کرده بود... :: ۱۳۸۸/٧/۱٢
Contrabass :: ۱۳۸۸/٧/٩
ترجمان استخفافی :: ۱۳۸۸/٧/٤
فرض بز ، تلاش وزغ، فاصله و هرچی اصلن :: ۱۳۸۸/٧/۱
پارا الهه وار به هم سر بزنید؛از پتی بور که کم تر نیستید. :: ۱۳۸۸/٥/۳٠
یوحنای گاو... به سربازان من کاری ندار :: ۱۳۸۸/٥/۱٤
هراس من باری از خداد فوتیِ هیچ ارتفاعی نیست.... :: ۱۳۸۸/٥/٧
شدم ماهی ز قلاب تو آخر... :: ۱۳۸۸/٥/٦
در ماز مانده :: ۱۳۸۸/٥/۳
مرثیه ای بر خودکُشون از دست عباسماهی :: ۱۳۸۸/٤/۱۸
از جانب من تو خوبی :: ۱۳۸۸/٤/٧
مشق روز: فروخزیده به خیز آمده است :: ۱۳۸۸/۳/۳٠
فردا 9شنبه سور ٍِ بز با حضور خود ماریو بارگاس یوسا اینا/ در راستای قطع اس و مس :: ۱۳۸۸/۳/٢٧
case study for sexology students :: ۱۳۸۸/۳/۱٦
این پوست سوخته که از کریستال و لهستان و خرس های بیکار دلیل تر است :: ۱۳۸۸/٢/٢٩
در راه تعالی با طعم پرتقالی :: ۱۳۸۸/٢/۱٤
غرض آگاهی عِذی جون ارقام یافت. :: ۱۳۸۸/٢/۱٢
عددا جون دارن... سر و سامون دارن :: ۱۳۸۸/٢/۸
کوکتل زدایی از میوه :: ۱۳۸۸/۱/٢٩
خیلی صورتی ولی از دوران خربوووزه گی ام به یاد دارم... :: ۱۳۸۸/۱/٢٥
و من لم یشکر المخلوق... :: ۱۳۸۸/۱/۱٦
ز کرم خویش :: ۱۳۸۸/۱/٩
این زُهره؛ بازگشت لرزه به گور داریوش رفیعی :: ۱۳۸۸/۱/٦
چرا سنن نکو را به قبرستان چال؟ :: ۱۳۸٧/۱٢/٢۸
شما ها با پوست های گشاد شده ی خود چه کار می کنید/ اسکین ری سایکلینگ ساپورترز :: ۱۳۸٧/۱٢/٢۱
باز هم از شاهکارات مصطفی امام عکاس تئاتری کار :: ۱۳۸٧/۱٢/۱٩
تا بلی گفتم بلا گشتی...تا بلی گفتم بلا گشتی....تا بلی گفتم بلا گشتی... :: ۱۳۸٧/۱٢/٤
از رزومه ی کاری یک کاوشگر سنگ آهک :: ۱۳۸٧/۱۱/٢٩
مه شکن ها را راه ندهید به اتاق 217 :: ۱۳۸٧/۱۱/٢٦
چمبر نپاشون... :: ۱۳۸٧/۱۱/۱٤
"فا(ن)کشن" شما چطور؟ :: ۱۳۸٧/۱۱/۸
عاشقانه ترین برای سیلویا ی تئودور :: ۱۳۸٧/۱۱/٥
ساکت فهمیدم ات اکبر :: ۱۳۸٧/۱٠/٢٠
نزولاتی من باب خیانت در اوراد زمستانیه :: ۱۳۸٧/٩/٢٦
گر بر سر گیر سر نمیری مردی :: ۱۳۸٧/٩/۱٢
تمام آنچه چاه بهار را به من مشغول کرده است( اپیزودیک های چاه بهاری من) :: ۱۳۸٧/۸/٢٩
پلایان پرت این پیامبر :: ۱۳۸٧/۸/۱٩
مدخل نویسی بر قتل یک اسفناج :: ۱۳۸٧/۸/٥
حالا از دوست خوبمون دعوت به یه دهن :: ۱۳۸٧/۸/۱
هیز :: ۱۳۸٧/٧/٢۸
معمولی خانوم :: ۱۳۸٧/٧/٢۳
پوره ی من زندگی من :: ۱۳۸٧/٧/۸
غنچه دوسی حلالِ زندگی :: ۱۳۸٧/٦/۱٩
بند موزیک محبوب من ( گوستاو حالا موهای ات چه؟) :: ۱۳۸٧/٦/٥
خواجه در بندٍ نقش :: ۱۳۸٧/٥/٢۱
۱۳۸٧/٥/٢٠ :: ۱۳۸٧/٥/٢٠
بقچه داری کن ای دل...نبریده داری کن... :: ۱۳۸٧/٥/۱٥
یک داستان خیلی کوتاه درباره ی کسی که خیلی خوش مزه تر از همه به گه خوردن افتاد :: ۱۳۸٧/٥/۳
فرصت بطلبید جنین های شتابان... :: ۱۳۸٧/٤/٢٩
شاه محمد خان...چه از کدام قبیله لای وجدان ات مانده بود جا؟ :: ۱۳۸٧/٤/۱۱
مرگ (بر) من :: ۱۳۸٧/٤/٢
vietnamese advice balaye hijdah ghadam :: ۱۳۸٧/۳/٢٩
undercoverly bloomed :: ۱۳۸٧/۳/٩
پوش د پاوندِ پدر سگ :: ۱۳۸٧/۳/٤
بیایید به هم به توت فرنگی بخندیم :: ۱۳۸٧/٢/۳۱
۱۳۸٧/٢/٢٩ :: ۱۳۸٧/٢/٢٩
من اگر در جنگل های افریقایی گم شوم کنفوسیوس وار ... :: ۱۳۸٧/٢/٢٦
Malapropism :: ۱۳۸٧/٢/٢٠
بهاردوسی خُلف خبر می کند :: ۱۳۸٦/۱٢/۱۳
موضوع سخنرانی: اعلام برائت از خوش تیپ آزاری به همراهی ارکستر مل‍ی و دکلمه ژاله ص :: ۱۳۸٦/۱۱/٢٩
باژگونه راپور :: ۱۳۸٦/۱۱/۱۸
May the Almighty fake for a second :: ۱۳۸٦/٩/٢٦
دکونژستان گذر کردم کم و بیش :: ۱۳۸٦/٩/٢٤
و خداوند همه ی ما را... چه بریگیت چه... :: ۱۳۸٦/٩/٩
IR- TV and an introduction to a literary genre or Yarp Yarp :: ۱۳۸٦/٩/٤
Vice Lord, Ehteram :: ۱۳۸٦/۸/٢٩
برونته ها در راه پیر :: ۱۳۸٦/۸/٢۸
باله ی ریزرقصی های زنی با شکوهِ پلاستیکی :: ۱۳۸٦/۸/٢۱
Why she never thought of that? how she can get rid of feeling loser?vote here :: ۱۳۸٦/۸/۱٦
چه کسی از قیر شدن می ترسد؟ :: ۱۳۸٦/۸/٧
باب هفتم-ازنبوغ جرجیس :: ۱۳۸٦/۸/٥
a song not to be song :: ۱۳۸٦/٧/۳٠
سرخ اش پر رنگ می شود شعر نکراسوف :: ۱۳۸٦/٧/۱٩
نکند شما عمه نازدارتان را دوست ندارید؟ :: ۱۳۸٦/٧/۱۳
بازی بازی با وطن هم بازی :: ۱۳۸٦/٧/۱
عمو زنجیر باف :: ۱۳۸٦/٦/۱۸
شکایت شبهه ناک شبی که... :: ۱۳۸٦/٦/۱٢
دکتر بعد از مراحل آزمایشی، از این رویاها وارد بازار کنید! :: ۱۳۸٦/٦/۱٢
خطرسقوط مصالح ملی :: ۱۳۸٦/٥/٢٩
کوسه ها در باغ پرتقال :: ۱۳۸٦/٥/۱٦
۱۳۸٦/٥/۱٢ :: ۱۳۸٦/٥/۱٢
گئورگه ۲ :: ۱۳۸٦/٥/٧
گئورگه :: ۱۳۸٦/۳/٢٦
اگر فقط ليورپول می گذاشت نقش ها می زد اين خاطره ی پانصدشانه :: ۱۳۸٦/۳/٢۱
و بر هر نعمت شُکر واجبی :: ۱۳۸٦/۳/۱٦
بازگشت خانم ماه دو برونته از خدمت حراجی :: ۱۳۸٦/۳/۸
اسم نداره... :: ۱۳۸٦/۳/۳
رسانا جان نمی دونی... :: ۱۳۸٦/۳/٢
گفتم مثلن يک همچو چيزی تا داستان گفت وسوسه مگر مسووليت؟ :: ۱۳۸٦/٢/٢٤
سهميه ی بنزين راننده ی شهرک -ظفر و برعکس تا خون به مغز... :: ۱۳۸٦/٢/۱۸
۱۳۸٦/٢/۱۱ :: ۱۳۸٦/٢/۱۱
يک ترانه ی ترجمه شده :: ۱۳۸٦/٢/۳
سندرم حاد نجواگريز شبانه :: ۱۳۸٦/۱/٢٠
remember the tinman :: ۱۳۸٦/۱/۱۸
تو که نمی دونستی اين بوها که کله ها و کلم های سوخته؟... من عذر می خوام :: ۱۳۸٦/۱/۱٤
متولدین شش ماهه ی اول سال بخوانند :: ۱۳۸٦/۱/٦
شما هم به خدا بنویسید یا شما از برای خدا ننویس! :: ۱۳۸٥/۱٢/٢۸
۱۳۸٥/۱٢/٢۸ :: ۱۳۸٥/۱٢/٢۸
تا من از چيدن گوجه فرنگی ها می آيم شما ها برسيد... :: ۱۳۸٥/۱٢/٢۱
زنانه-خيلی زنانه- خوشبخت- مثل زن عصرجديد چاپلين :: ۱۳۸٥/۱٢/۱٧
۱۳۸٥/۱٢/۱۳ :: ۱۳۸٥/۱٢/۱۳
تور کوير نمک يا دسری برای آنها که از دسرهای شيرين خسته شده اند -salt dessert :: ۱۳۸٥/۱٢/۸
شکرا ً جزيلا :: ۱۳۸٥/۱٢/۳
۱۳۸٥/۱۱/٢٦ :: ۱۳۸٥/۱۱/٢٦
i'm begging u please gimme khoms o zakaat :: ۱۳۸٥/۱۱/٢٤
و آنگاه خداوند ... :: ۱۳۸٥/۱۱/۱٧
من الجنّة و االناس :: ۱۳۸٥/۱۱/۱٢
سيخ سيخ روايتی که سبز می شوند سمنو می شوند :: ۱۳۸٥/۱۱/٧
کوفته با کاری :: ۱۳۸٥/۱۱/٥
presupposition :: ۱۳۸٥/۱٠/۳٠
جان من فدای خاک پاک.... :: ۱۳۸٥/۱٠/٢٦
از لشت نشاء - با مهر :: ۱۳۸٥/۱٠/٢٠
خفه لوگ :: ۱۳۸٥/۱٠/۱٢
۵ :: ۱۳۸٥/۱٠/٧
اگر خوانده نمی شوم جای ام را با قمری ها عوض کنيد.... :: ۱۳۸٥/۱٠/٥
sarcasm :: ۱۳۸٥/٩/٢٧
VB87#K-#XOITAKE :: ۱۳۸٥/٩/۱۸
آدم خامه ای با وسوسه های ناانجام :: ۱۳۸٥/٩/۱٢
۳ :: ۱۳۸٥/٩/٦
۲ :: ۱۳۸٥/٩/٦
۱ :: ۱۳۸٥/٩/٦
پماد ضد حشره قبل از تور کويری يا چرا بزغاله از عقرب حرفی نزده است... :: ۱۳۸٥/٩/۳
اين راننده dumb blond است...لطفن بوق نزنيد! :: ۱۳۸٥/۸/٢۸
آيه ی يکی مونده به آخر از سوره ی خرزهره باب جرجيس! :: ۱۳۸٥/۸/٢٢
به نخ کشيدن آن همه فلفل و انجير... :: ۱۳۸٥/۸/۱٥
از کی تا حالا زير خود زده گی؟ :: ۱۳۸٥/۸/٧
a brand new philosophy :: ۱۳۸٥/٧/۳٠
ابليسَکَ ام چای بنوش! :: ۱۳۸٥/٧/٢٤
تا تو بخوای از ....اوووووووووووه.....حالا اره اره...کوچيک کوچيک که قد امروز بشی! :: ۱۳۸٥/٧/٢٢
عصر معصوميت :: ۱۳۸٥/٧/۱٩
چرا نوام چامسکی به داد گل زر کوچصفهانی نمی رسد؟ :: ۱۳۸٥/٧/۱٥
از پشم غم ات دل شيدا شيکست ! :: ۱۳۸٥/٧/۱٢
couch potato :: ۱۳۸٥/٧/۱٠
حراجی دختر بی بی خانم از پی رايحه ی صورتی صابون لوکس :: ۱۳۸٥/٧/۳
من- يهودا بروخيم :: ۱۳۸٥/٦/٢٤
درجه يک - دو يا سه؟ :: ۱۳۸٥/٦/۱٥
سوفسطايی :: ۱۳۸٥/٦/٢
نظم آموزید و هدف را مند شوید! :: ۱۳۸٥/٥/٢٥
خاطرات عمر شیرین مرا! :: ۱۳۸٥/٥/۱٩
its good to call ur name....and know that its doesn't feel the same :: ۱۳۸٥/٥/۱٤
پاپ آرت :: ۱۳۸٥/٥/۳
از یادداشت های یک شاشو :: ۱۳۸٥/٥/۱
۱۳۸٥/٤/٢۸ :: ۱۳۸٥/٤/٢۸
تازه بهارا- يا مراقب باشيد سعدی جو گيرتان نکند. :: ۱۳۸٥/٤/٢٠
an interviw with myself :: ۱۳۸٥/٤/۱٩
عوض اش نکن! :: ۱۳۸٥/٤/۱٧
بانگ خروس- جوابِ اِبی گونه! :: ۱۳۸٥/٤/۱۱
نون فدای ب می شود هميشه چون نويسنده نمی داند چرا آسانسور هميشه.... :: ۱۳۸٥/٤/٥
سانتی شام مانتالی امشَبيسم! :: ۱۳۸٥/۳/۳۱
بيز اوش نفری هارا آپاراين؟ :: ۱۳۸٥/۳/۱٩
اگر از رد خالی مدادشمعی بدم نمی آمد تمام شده بود :: ۱۳۸٥/۳/۱٤
! :: ۱۳۸٥/۳/۱٢
مرثيه ای برای ايگناسيو سانچز مخياس :: ۱۳۸٥/۳/۱٠
از پودر عسل سياه -بَک تو دِ -سال های سخت مائو تسه تونگ :: ۱۳۸٥/۳/٦
من هم عوض شده ام :: ۱۳۸٥/٢/٢٩
من پريش ام :: ۱۳۸٥/٢/٢٥
u never know where u may be invited while walking :: ۱۳۸٥/٢/۱٧
تو که خودت می دانی که می دانی...که :: ۱۳۸٥/٢/٩
وعده ی ديدار بهاری :: ۱۳۸٥/۱/٢۸
صبوری طرف خاکی بر سرم کرد يا چرا از صافی دهن باباطاهر درس نمی گيريم؟ :: ۱۳۸٥/۱/٢٦
پوشش پلنگی :: ۱۳۸٥/۱/۱٥
ديميتری :: ۱۳۸٥/۱/۱٤
باب و تاريخ زن حرارتی زير نور قرمز داخل اتوبوس :: ۱۳۸٤/۱٢/٢٧
۱۳۸٤/۱٢/٢٤ :: ۱۳۸٤/۱٢/٢٤
پرشين استاتيک :: ۱۳۸٤/۱٢/۱٧
بهاريه :: ۱۳۸٤/۱٢/۱۳
نظم :: ۱۳۸٤/۱٢/٢
پروزاک :: ۱۳۸٤/۱۱/٢٢
۱۳۸٤/۱۱/٤ :: ۱۳۸٤/۱۱/٤
۱۳۸٤/۱۱/٢ :: ۱۳۸٤/۱۱/٢
بس که قشنگم :: ۱۳۸٤/۱٠/٢۳
ديشب تو خواب خواب گلابی می ديدم :: ۱۳۸٤/۱٠/٥
راديو ادبيات عامه...بفرماييد! :: ۱۳۸٤/٩/٢۳
بعد از پاپ :: ۱۳۸٤/٩/۱٠
beyond the expressionism :: ۱۳۸٤/٩/٢
بد عکس :: ۱۳۸٤/۸/٢۸
مسابقه ی ۱۳۲ کلمه ای! :: ۱۳۸٤/۸/٢٤
اما تو هم که هم... :: ۱۳۸٤/۸/۱٤
داستان خانم دوران از دهان راوی آستيگماتِ محدود به ذهن ... :: ۱۳۸٤/۸/٧
که من هی از خانومی کم شم ... :: ۱۳۸٤/۸/۱
خانم ماه دوبرونته! :: ۱۳۸٤/٧/٢٤
باله ی بيسکوييت سبوس دار يا هل من ناصر اينا! :: ۱۳۸٤/٧/۱٩
از روش مشاهده ی مورچه ای! :: ۱۳۸٤/٧/۱٢
من از سوسک می ترسم :: ۱۳۸٤/٦/۱٢
مشق خط - در آستانه :: ۱۳۸٤/٦/٥
FCUK or My Ex's Mother :: ۱۳۸٤/٥/۳٠
۱۳۸٤/٥/٢٤ :: ۱۳۸٤/٥/٢٤
تا نيامدن هيچ کس! :: ۱۳۸٤/٥/۱٥
عشق تازه ام! :: ۱۳۸٤/٥/٢
۱۳۸٤/٤/٢۱ :: ۱۳۸٤/٤/٢۱
وصيت :: ۱۳۸٤/٤/۱٤
?its a sin :: ۱۳۸٤/٤/۱۱
ده فرمان :: ۱۳۸٤/۳/٢٤
دريچه ی ازدحام خام :: ۱۳۸٤/۳/۸
من آمده ام ! :: ۱۳۸٤/٢/٢٢
برای آبجی غَشَمشَم! :: ۱۳۸٤/٢/۱٢
پرفکشنيزم کتلتی از توالت ياخوش دستی تقدير يک کون گشاد :: ۱۳۸٤/۱/٢٩
هوای دو هوا :: ۱۳۸٤/۱/٢٥
زن - درخت - زن :: ۱۳۸٤/۱/٢۳
يستردی ون آی واز يانگ! :: ۱۳۸٤/۱/۱٧
نيايشی بر گربه ی ابلق! :: ۱۳۸٤/۱/۱٤
بهاريه! :: ۱۳۸۳/۱٢/٢٥
ثريا.... برو تاکسی سوار شو! :: ۱۳۸۳/۱٢/٢٤
لرد بايرون در گزاگ :: ۱۳۸۳/۱٢/۱٧
فيلسوف بمير! :: ۱۳۸۳/۱٢/۸
خدا هست! :: ۱۳۸۳/۱۱/۱٩
۱۳۸۳/۱۱/۱٢ :: ۱۳۸۳/۱۱/۱٢
سونامی! :: ۱۳۸۳/۱٠/٢٦
تا برداشتن يک ليوان :: ۱۳۸۳/۱٠/٢٠
ابليس سفلا! :: ۱۳۸۳/۱٠/۱٦
جويای کار :: ۱۳۸۳/۱٠/٦
find a way to concentrate :: ۱۳۸۳/٩/٢٩
رمانس تلخ! :: ۱۳۸۳/٩/٢٠
من مامانمم يا نوستالژيای ترخون! :: ۱۳۸۳/٩/۸
درود بر فضولات حيوانی انسانی سياسی اجتماعی! :: ۱۳۸۳/٩/٥
ترانه آناليز :: ۱۳۸۳/۸/٧
ju suis Dezire :: ۱۳۸۳/٧/٢٧
۱۳۸۳/٧/٢٦ :: ۱۳۸۳/٧/٢٦
دو چشم در سينی نقش اصفهان بدون دل! :: ۱۳۸۳/٧/۱٩
۱۳۸۳/٦/۳٠ :: ۱۳۸۳/٦/۳٠
۱۳۸۳/٦/۱٧ :: ۱۳۸۳/٦/۱٧
!!! :: ۱۳۸۳/٦/٧
۱۳۸۳/٥/٢٤ :: ۱۳۸۳/٥/٢٤
تری کاری لوژی کلما کلويناتور! :: ۱۳۸۳/٤/۱٧
وفق مراد! :: ۱۳۸۳/۳/٢٥
اعترافات يک فتيله ! :: ۱۳۸۳/۳/۱۳
گاف من نامه! :: ۱۳۸۳/۳/٧
جنون گاوی يا امنيت شغلی؟ :: ۱۳۸۳/٢/٢۸
جواد جان هتلو بيا! :: ۱۳۸۳/٢/٩
گريز از مارکز۳ :: ۱۳۸۳/۱/٢٤
گريز از مارکز ۲ :: ۱۳۸۳/۱/٢٢
گريز از مارکز! :: ۱۳۸۳/۱/۱٦
هردوانه! :: ۱۳۸٢/۱٢/٢٥
پيامبر آبهای گرم خليج مکزيک... :: ۱۳۸٢/۱۱/۳٠
سلطونتيم! :: ۱۳۸٢/۱۱/٢٦
والنتاينيه :: ۱۳۸٢/۱۱/٢٠
شکسته ش هم می خريم! :: ۱۳۸٢/۱۱/۱٦
شايد که نصيب من بيچاره شوی! :: ۱۳۸٢/۱۱/۱۱
مربا آلبالوی از مصرف گذشته :: ۱۳۸٢/۱۱/٦
هر کسی چوب لای کار خودش.... :: ۱۳۸٢/۱٠/۱۸
۱۳۸٢/٩/٢٧ :: ۱۳۸٢/٩/٢٧
همين جوری با آذربايجانيها ! :: ۱۳۸٢/٩/۱٧
به : توهم معجزه ی جفت هفت پيامبر بی تاس :: ۱۳۸٢/٩/٩
ويتامين ث در زمستان.... ژاژ خاييدن و محيط به کفچه پيمودن نيست :: ۱۳۸٢/۸/٢۸
سه عاشقانه تقديم به تو :: ۱۳۸٢/۸/٢٠
الو .... به ممد بگو کالباسا رو بذاره تو فريزر! :: ۱۳۸٢/۸/۱٢
فارغ ز چند و چونم..... :: ۱۳۸٢/٧/۳٠
دلايل فيزيولوژيکی! :: ۱۳۸٢/٧/٢۱
سايز درک قورباغه ای در چاه :: ۱۳۸٢/٧/۱٥
در دست چاپ! :: ۱۳۸٢/٧/٩
1&1 :: ۱۳۸٢/٧/۳
تواناييهای خود را بشناسيم :: ۱۳۸٢/٦/٢٧
اتوی مامان هما! :: ۱۳۸٢/٦/٢٠
يه کلام از ننه ی عروس :: ۱۳۸٢/٦/۱٥
رد شو بذار باد بياد! :: ۱۳۸٢/٦/۸
خونه خالی! :: ۱۳۸٢/٦/۳
ليزا دوستت داريم! :: ۱۳۸٢/٥/٢٧
يه استفراغ خوب! :: ۱۳۸٢/٥/۱٩
من! :: ۱۳۸٢/٥/۱٤
آشغال نريز بچه! :: ۱۳۸٢/٥/٦
تموم شده قراره بيارن :: ۱۳۸٢/٤/٢٢
گل و قلب و شکلات!! :: ۱۳۸٢/٤/۱۳
گاوها آب هويج دوست دارند يا ساموئل بکت را چگونه درک کنيم. :: ۱۳۸٢/٤/۳
سبزی به من پرت نکن کج کلاه خان .... :: ۱۳۸٢/۳/٢٦
تی خاخور گاگا..... :: ۱۳۸٢/۳/۱٤
عریان :: ۱۳۸٢/۳/٦
نفرين بر مارکونی! :: ۱۳۸٢/٢/۳۱
من به دنيا ميام! :: ۱۳۸٢/٢/٢۳
تيتراژ پايانی :: ۱۳۸٢/٢/۱٥
ماری منو نمی خواد يا خليج فارس ايران :: ۱۳۸٢/٢/٩
من خیلی خودم هستم.نيستم؟ :: ۱۳۸٢/٢/٢
آخ که ديگه فرنگيس! :: ۱۳۸٢/۱/٢٧
آب میوه سویسی :: ۱۳۸٢/۱/٢٤
بر مزار ليدی مارگريتا :: ۱۳۸٢/۱/۱٢
جليقه نجات :: ۱۳۸٢/۱/٧
داستان دیروز امروز فردای من! :: ۱۳۸۱/۱٢/٢٤
مهمان نواز :: ۱۳۸۱/۱٢/۱٩
اينجانب فروغ :: ۱۳۸۱/۱٢/۱٤
آيدا مربا بود :: ۱۳۸۱/۱٢/۸
آلبرتو يا آلبرتا؟ :: ۱۳۸۱/۱٢/٦
طناب محکم به رنگ آبی يا گوسفند چرخان :: ۱۳۸۱/۱٢/۱
سه قطره خون و سوسوی گربه يا کلفت پررو.........بشتابيد :: ۱۳۸۱/۱۱/٢۸
کجا بوده ام تا حالا؟ :: ۱۳۸۱/۱۱/٢٦