پرشين استاتيک   

يکی به اين پرشين بلاگ بگه کی آمارگير خواست که واسه ما نصب کردی؟...مگه چلاق بوديم خودمون ؟ اگه می خواستيم می ذاشتيم از اول....من که يکی دو روز چک کردم همون بس ام بود... چی کار دارم کی می خونه کی نمی خونه يا چن تا ميان چن تا می رن....حالا دريافتم که تموم فاميل محترم وبلاگ من رو می خونده ان.... من باب تشکر و تبريک عيد از همين جا به تموم فاميل  از داريون(خصوصن عمه ام ننه ی احد)- ديندارلو( پسرعمه ام اشکبوس)- کتل پيرزن- کتل دختر- خلتووه(خالدآباد) - خرومه - برده- کَتَس فِس ، تل ِ پَرْوَس - شيخ علی چوپون، که زحمت می کشيدن و صفحه ی مرا دنبال می کرده ان - سلام می کنم .

*حواسم هم باشه پشت سر مليون و پريشون و مش شکر و نمکی و کتون و حاجی بی بی و عمه مرصع و عمه خجسته حرفی نزنم به گوش شون می رسه من بعد از اين.

لینک