من پريش ام   

من ...خرمگس ....تهران..... سن و سال ام هم ای ی ی ی دم دمای قير شدن هستم... شما لطفن از سايزهات بگو....اين سايز ی رو که من می گم با اون سايز توفير داره... می خوام بدونم تو چه قواره ای هستی....منظورم از قواره هم اون شاخصه های قد و قامت و استقامت نيست... چطور بگم.... مثلن ژامبون گوشت دوست داری؟.... يا کلکسيون پروانه؟.... ببينم اين سايز و ژامبون گوشت رو اصلن بدفهمی نکن... می دونی که چی می گم.... مثلن بذار از خودم بگم تا تو هم روشن شی... من دم دمای قير شدن هستم.... فکر کنم بيشترين استفاده ام برای تاريخ بشريت همين باشه... يه سوخت فسيلی که ۴تا چراغ رو روشن کنه....يا  بطری آب رو جوش بياره که يه بچه شير بخوره....دنبال اختراع يه دستگاه شمارش گر هم هستم که روزانه بشماره چند دفعه تو سرم بی دليل مياد "من پريش ام بلای جان خويش ام".... دم دمای قير شدن هستم ولی يه بار هم مثل فيلم های سوفيا لورن هيچ مردی بيچاره ام نشد... اگه يه شمارش گر بهم وصل بود بهت می گفتم چند دفعه از بچگی تو گوشم خوندن "وای دختر امان از وقتی که يه ذره ات رو نشون بدی... هرچی پسره بيچاره می شه!.".. مای خوش خيال هم اومديم يه ذره ناز و گوز واسه شوهره بکنيم ... همه اش ۲-۳ ماه هم از عروسی گذشته بود... زد و ۲۰ روز تموم با ما يه کلمه هم صحبت نکرد... ما هی گريه می کرديم اون خوش تر از هميشه زندگی شو می کرد....... جنون ما رای اعتماد نياورد.... اين شاهکاريه که تازه ريدم... جنون ما رای اعتماد نياورد - حالا فقط می نويسه که خوابش نبره.... ملتفتی؟

لینک