بانگ خروس- جوابِ اِبی گونه!   

مامانم با ازدواج پسر بزرگ اش مخالف بود و حتا تا سال ها بعد که بچه ی دوم و سوم اشان را هم به دنيا آورده بودند-می گفت : آخرش يه زنی برای بچه ام می گيرم که بانگ خروس نشنفته باشه!....من از اين جمله اش هيچی حالی ام نمی شد که يعنی مثلن آخر نجابت باشه و اينها... تو همون عالم بچگی با خودم فکر می کردم اين که همين جوری اش هم بانگ خروس رو نمی شنوه... چون بنده ی خدا -همسر برادرم-  گوش هاش از يه کم بيشتر سنگين بود!.....

امروز داشتم ترانه ی جديد ابی رو گوش می کردم و ياد مامانم افتادم. با خودم فکر کردم حالا که ترانه های به اين قشنگ قشنگی در می آد يه بانگ خروسی هم واسه ما در نمی آد که ما هم در جواب اش بخونيم: هيشکی عاشقت اينجور که من ام ... نبود و نشد لاف نمی زنم.... من از تويی که بد کردی با من... گِله می کنم دل نمی کَنم!

لینک