" آخه لامصبا بدون این گارانتی خشن نمی شد باورم کنین؟ خودم که دارم می گم هندونه ی شیرینی ام."
از سناریوی شرط چاقو نوشته ی فروغ کیمیایی

"یه رودخونه ی بی پساب و گنداب پیدا کردی ما رو هم ثبت نام کن....واسه یه بار هم که شده "گدار" یه بدبخت شو برای به آب زدن...."
از سناریوی ژان لوک کشاورز

" به آب زدن بیکینی و اپیلاسیون و صندل و عینک و چتر و لوسیون سان تن می خواد...."
دل خجسته خانم از لوس آنجلس
لینک