درجه يک - دو يا سه؟   

یکی دیگه: سلام

من: سلام

یکی دیگه: ردیفی؟

من: ردیف ردیف....مثل کاجهای قبرستون

یکی دیگه:  پس سایه تو بیار پایین تر... ۱۲ ظهره....

من: سایه ام که دیگه به خایه ام رسیده... از این پایین تر نمی آد..

یکی دیگه: من سوخته ام

من: ( با توجه به این که اون یکی دیگه شاعرمزاجه) ای بابا... تو دیگه چرا؟

یکی دیگه: بابا با آب رادیاتور!

من: آهان

یکی دیگه: تو دیگه خوبی؟...

من: آره بابا خیلی بهترم...می تونم بگم ۹۸ درصد!

یکی دیگه: چقدر طول می کشه تا خوب شم؟

من: به من چه از دکترت بپرس...مگه درجه ی سوختگی ت چنده؟

یکی دیگه: بابا احوالات خودم رو می گم!

(من چقدر انواع سوختگی رو با هم اشتباه گرفته باشم خوبه؟)

لینک