من به دنيا ميام!   
امروز من و سس مايونز مهرام و جنگ ويتنام هر سه ۳۴ ساله می شيم! هر چی فکرشو می کنم ميبينم کاش مادرم منو مايونز مهرام زاييده بود....... لااقل خوشمزه و خوشنام بودم! اصلا کاش من مثل جنگ ويتنام اسم در ميکردم و تو تاریخ ثبت می شدم و از همه مهم تر کلی داستان از توم در ميومد! ولی در چنین روزی و در سال ۱۹۶۹ میلادی (که اون "سيکستی ناينش" کشته منو )، من به طرز فجيعی فروغ کشاورز شدم!
لینک