از لشت نشاء - با مهر   

                                              بسم رب العاشقان

 

سلام بر یگانه منجی عالم من، عشق عزیزم سهراب. نامه ای که دیشب به دستم رساندی تا صبح اشک مرا در آورد.باور نمی کردم که حقیقت داشته باشد.چطور توانستی دل مرا بشکانی. چطور دل ات آمد از من بازیچه بسازی. ببین من چه باوفا هستم که هنوز به تو می گويم یگانه منجی عالم من .بارها خواستم بگویم که تو از اول اش با دروغ آمدی جلو ، ولی دلم نیامد. یعنی دلم نیامد که به خودم می گفتم انشاالله که این طور نیست. نمی دانی چند صدهزار صلوات نذر کردم که حقیقت نداشته باشد. من و تو با هم عهد و پیمان بسته بودیم. یادت که می آید. حتا گفتی بیا مثل آن زن خارجیه- آنجلیکا جولین- خون همدیگر را بکنیم تو قوطی و بیندازیم گردن مان. گفتی که من تو را هرگز نمی پیچانم. من فکر می کردم انسیه دوست غمخوار و واسطه ی عشق آسمانی من است. خدا به زمین گرم اش بزند. بارها به تو گفته بودم اگر پای کسی در میان است بگو تا من خودم را کنار بکشم. حتا گفتم حاضرم کاری بکنم که تو بهش برسی، گفتی نه مرسی.به تو گفتم خواستگار پاشنه ی در ما را کنده است ولی تو گفتی عمرن، در شما از اول خودش پاشنه نداشت و باور نکردی که پاشنه داشته است. سهراب من! گفته بودم به اندازه ی تمام مدادرنگی هام دوستت دارم. من دروغ نگفتم. من یک بسته ی دوازده تایی مداد رنگی گها که آقا بزرگم از انزلی برایم آورده است و یک بسته ی 24 تایی استدلرکه فقط 2 تا رنگ آبی اش تمام شده – دارم. ولی تو باور نکردی و گفتی نه تو با آبرنگ حال  می کنی و اصلا مدادرنگی نداری. حالا ببینم مگر انسیه چندتا مداد رنگی دارد؟ با آن لثه های ترسناکش. هان؟ شرط می بندم گدا یک بسته مداد هم نداشته باشد. به من گفتی تو چرا اجازه نداری با من بیرون بروی. یادت رفته؟ خودم را به چه آب و آتشی زدم که بیایی مطب دندان پزشکی و مرا قبل از کشیدن دندان عقل ام ببینی. نمی خواهم فکر کنم که "بین ما هر چی بوده تموم شده".امروز هم دارم می روم کاغذ الگو بخرم از شنبه بازار می توانیم آنجا همدیگر را ببینیم.آیا چهارشنبه می توانی بیایی با کرایه های سر جاده برویم کوچصفهان؟ از مادرم اجازه گرفتم با گل زر برویم آنجا یک  شوی لباس ترک گذاشته اند . من دست از تو بر نمی دارم. حتا اگر به تو نرسم من یادگار این عشق را همچنان در دل ام زنده نگه می دارم به امید روزی که انسیه بمیرد و من سر قبرش تکنو برقصم مثل آنجلیکا جولین.

تو قسم خوردی واسه ام ...

به قسم هایت قسم...

هنوزم دوسِت دارم...

هنوزم دوسِت دارم....

 

 

لینک