کوفته با کاری   

خانوم هنرپيشه ای در وبلاگشون نوشته بودن:" به مغازه های آب انار فروشی محمد سر می زنين حتمن معجون انارش رو امتحان کنيد... باور کنين عاشق می شين..."

کلی من در کف اين تجربه مونده بودم که چطوری مخلوط آب انار ترش و دانه های انار به اضافه ی تيکه های لواشک ترش که اسيد سولفوريک پيشش آب نباته، و پشت اون تراوش آبشاری بذاق دردآور از هفت چاک زبونت،  می تونه ياد عشق و عاشقی بندازدت و اصولن آيا مواد خوردنی حالا اصلن گيريم شکلات که اين همه هم می گن، می تونه آدم رو ياد ملاطفات بندازه ....که خودم يه نمونه ش رو تجربه کردم و اون ميگوپلو با ادويه ی کاری فراوون بود... اونايی که مال خوزستان هستن می دونن چی می گم... و الحق که خدا به فريادشون برسه...ايضن به فرياد هندوستانی های عزيز...يه وعده ی ناهاری تناول کرديم و رِه به رِه دست بود که می رفت سمت ارسال اس ام اسِ فدات شم...

دستور پخت پيش خودم محفوظه.

 

لینک