متولدین شش ماهه ی اول سال بخوانند   

فروردین: اول بسم الله هول و ولای برنامه ریزی و تقویم پر کنی یقه ی شما را می گیرد. صفرای تان از سودای تان بالا می زند. سودای تان از کتالم سفلا آمده است ، خیلی جنس اش خوب  نیست. به بستان نمی روید. ادعا می کنید چای با لیمو دوست دارید ولی گه خورده اید، اسید معده تان بالا می زند به روی خودتان نمی آورید.

اردی بهشت:همین اول سال ضایع می شوید ولی برایتان مفید است. جوشانده ی عناب و جوز هندی اثر دارد. با وجود دسترسی به انواع حلوا از شکری عقاب تا حلوای سر مزار ملا ممد جان تا رنگینک،سعی می کنید از غوره حلوا بسازید و نمی شود. ۵۰ بار هم قبلن امتحان کرده بودید و نشده ولی از رو نمی روید. یادتان باشد ديگر کتلت دسته دار نخورید ، اگر هم خورديد فقط کتلت اش را بخوريد. وايتکس رنگ تان را می پراند.

خرداد: این سخن کی یر کِگارد را هر صبح ناشتا به خاطر می آورید که می گوید: حاضرم خوک چرانی باشم و خوک ها اشاراتم را دریابند تا شاعری که آدمیان اش در نمی یابند. از ارمنستانِ خوک ها چند نوازنده بیاورید و در ایرانِ خوک ها ، چکناواریانِ خوک ها بشوید.

تیر: بازآ که ریخت بی گل رویت پشم عمرم. آنقدر غفلت ورزیده اید که کاملن اندام ورزیده ای پیدا کرده اید. ادامه بدهید. ۶۰ تا پشت بازو دمبل جفت- ۲۰ تا جلو بازو دمبل تک- ۷۰ تا اسکات...

مرداد: خاطرات آبله مرغان بچگی و اولین بوسه ای که طرف توی دهانتان آروغ زد را باید فراموش کرد.دی جی تی اِستو می فرماید لاو کامز اِگِن،بگذارید تمام آروغ زنان بروند. دنیا پر از گلابی است.

شهریور: یه گل نگو یه گلشن... موکت های سایه روشن. این ورد آرام تان می کند. با مسئله ی حکومت ها و دموکراسی و اشعار لردبایرون هم زمان درگیرید. به مایه ی کیک تان زیادی وانیل می زنید تا تلخ شود. از طعم های طبیعی غافل هستید. وسوسه ی گاز زدن لیوان های نازک شما را کشته است.به سنگ علاقه مندید.  ادای آدم های سنگدل را در می آورید. هفت سنگ بازی می کنید. سنگدان مرغ را هم به خاطر اسم اش می خورید و بعد تف اش می کنید.

شش ماه بعدی را بعدن می نویسم. منتظر باشید.

لینک