با کمال تاثر درگذشت آقای لاچینی مسوول محترم واحد دریافت نمونه های خربزه و عسل , که تنها یک روز از تحویل این  پست به ایشان گذشته بود را به عموم صیفی کاران و زنبورداران تسلیت عرض می نماید.

سیف اله اخته چی – سر طویله دارکل بخش رامجرد

لینک