و بر هر نعمت شُکر واجبی   

"ای آشامندگان...همانا خداوند بشارت داد شما را به انواع خوردنی های بهشتی علی الخصوص  گریپ فروت توسرخ"

 

خیّرین خون آشام عزیز...

زکات عیش شما همانا آشامیدن خون بیماران مبتلا به غلظت خون ، پرفشاری خون و کلیه ی بیماران "حجامت لازم" می باشد. با قدوم سرخ تان "انجمن خیریه نوشین ومپایر" را مزین فرمایید.

(شايان ذکر است که جهت پیشگیری از ابتلای خیّرین عزیز به بیماری های واگیردار خونی ،نیش های یک بار مصرف تقدیم می گردد.)

لینک