سه قطره خون و سوسوی گربه يا کلفت پررو.........بشتابيد   
الان از مراسم اعلام جوايز صادق هدايت - سايت سخن ميام............ برگزاری بدون برنامه ريزی اين مراسم ، بيچاره جهانگير خان هدايت را شرمنده کرد........... نه کسی ليست برندگان را داشت.......... نه بيچاره ها را دعوت کرده بودند( يکيشان که دوست خود من بود و وقتی بهش زنگ زدم داشت پس می افتاد..........يکی بابت تنديس بردن يکی بابت دعوت نشدن) .......بهترين قسمتش هم يک انيميشن بود از وحيد نصيريان ولي از همه بدتر معلوم نبود تکليف ۳ تا داور ديگه چی شده بود که بيش از پانصد قصه بين دو داور تقسيم شده بود......... و معلوم شد که روی هر قصه فقط يک نظر بود با اين حساب......... اينا رو گفتم که بگم اين جوری شد که من نبردم!!!!!در عوض کلی دوست خوب پيدا کردم و کلی هم دوستای قديمی رو ديدم..........راستی سوسوی چشم يک گربه انتظار شما را ميکشه در سايت: womeniniran.com نويسنده اش هم من نيستم!
لینک