اگر فقط ليورپول می گذاشت نقش ها می زد اين خاطره ی پانصدشانه   

 

زنی هستم که بر اساس یک ذهنیت قدیمی که از فیلمفارسی ها به جا مانده اعتقاد دارم که اگر با مینی ژوپ جلوی یک مرد برقصم او کار و زندگی اش را تعطیل می کند و مرا تماشا می کند- دنبال شوهری می گردم که تنها یک بار به من اجازه دهد تا آخر آهنگ برقصم و نگوید برو گمشو کنار ببینم این لیوِرپولی ها بالاخره چکار می کنند. مرسی...

 

لینک