خطرسقوط مصالح ملی   
*خطر سقوط شانه به سر روی شانه و سر شما...

* (خانم های لذیذ خانه دار در صورت تمایل کمی) خطر سقوط کوفته ی دست به گردن روی دست و گردن شما...

* اصولن در هرچیزی این اول ایرانی ها بوده اند و معنی و مفهوم آن این است که احتیاجی نیست حالا ایرانی ها باشند اصلن...

* در کل دانش مندان ثابت کرده اند که بعضی ها از خر بهترند...

* چه بی مزه است خنده های محض ادب... تازه آن هم غش غش به شوخی هایی در مورد نماز بی وقت و تیمم که من هم با حال و روحانی ام با زن دایی تازه از مکه برگشته ات...

* "این عکس تزیینی است" چند معنی دارد یکی این که بچه دست نزن مسموم می شوی... یکی این که مال مهمان است... یکی این که این دختر فراری یا این زن خائن شوهر کش یا این تربچه های پرپر بی آبرو که به شکل گل درآمده اند من نمی باشم...

*چه خوب است که این جا روی هوا رفته و بازدید کننده اش کم شده است که من هرچه دل ام می خواهد بی خجالت بگویم و در هرچه حکمتی است الا کون تلخ خیار...

* : خانم شما باید تمرکز و تخیل که لازمه ی بی چند و چون داستان نویسی است رو داشته باشین بعد در کلاس های ما ثبت نام کنین..
: دارم آقا... تنها خانمی که توی کانال ایکس ایکس لارج...کفش ش رو که می لیسن به ا.ر.گ.ا.س.م واقعی می رسه من هستم...

* یک زن چادربور بیچاره توی صف اتوبوس واحدی که مرا 15 سال پیش به دانشگاه می برد به یک زن چادربور بیچاره ی دیگر توی همان صف می گفت: ببین اگه حواله ی چادری می دادن منو خبر کن ,خودم تلفن ندارم ولی این شماره ی هووی دخترشوهرمه ,خبرم می کنه...

* : و همان طور که توی مستند دیدید مادر نوزاد تریاک حل شده را با نعلبکی( چقدر این "عین" اضافی و چشم دربیاره این وسط) به نوزاد می خوراند... که این مادر بدترین روش را انتخاب کرده بود...خوراندن تریاک با نعلبکی خیلی خطرناک است و خرخری که از گلوی نوزاد می آمد حاکی از احساس خفه گی او بود...
: مرسی آقای دکتر...امیدوارم مادران عزیز دقت کرده بوده باشند...

* "شزززززززززززززززززم ....یکی نیست منو ببره امام زاده داوود خوبم کنه...."
تو سرم دارند آب تو هاون می کوبند....
لینک