بیایید به هم به توت فرنگی بخندیم   

همین آقا وقتی "توت فرنگی" رو اشتباهی می گفت " توت فرهنگی" رومون نمی شد به اش بخندیم یا جلو مردم اصلاح اش کنیم.... حالا داره به خاطر تئوری " توت غیرفرهنگی" اش جایزه هم می گیره.....

لینک