undercoverly bloomed   

از ویولون سل ی که بد نواخته شود هم مسلول تری ( فیلارمونیک تهران 13 ذیقعده)...

کوتاه بیا....

من خار می خوردم وقتی که تو هندوانه بودی....

برای کوتاه آمدن شتاب کن...

یک صحرا مال من... یک وحشت آبی دودآلود در زنگ آهن( مث فیلمای ساینس فیکشن) مال تو...

مزه ی عصا می دهی انگلیسی ماهاگنی لواشکی ...

کوتاه بیا....

قصه های من زیر پتو خودشان را نوشته اند سرما نمی خورند...

کوتاه بیا....

لخ لخ که شن ها دمپایی ات را تحمل می کردند....

من بودم همان بغل گوش ات سر می رفتم بس که دریا تمام نمی شد...

کوتاه بیا....

این یک ترانه است که من برای من نوشته است...

ZAN IS UNDERCOVERLY BLOOMING

کوتاه بیا...

یوحنای گاو... کوکو شانل هم که بزنی گندی...

و رحمت خدا و برکات اش به شما دخلی ندارد....

و اما چرخ دنده ی جاکش با آن دندانهای ات صنایع بی کار میخ طویله را هم گاز نمی گیری...

شتاب کن به کوتاه آمدن.

 

لینک