فرصت بطلبید جنین های شتابان...   

همین خانومه ...مامان دوست بچه ام... ناراحتی اعصاب داشت محض این که خودشو آروم کنه وقتی بچه اش رو می ذاشت مدرسه شروع می کرد به بافتن گلوله های بافتنی... رنگ و وارنگ ته کامواهای قدیمی شو می کرد گلوله قد گردو...بعد نمی دونم چی شد رفتن امریکا... اونجا تو یه معبد  یه روز این گلوله هه از دست اش می افته تو یه حوض که انگار مقدس هم بوده... یه نفر می پرسه این چه معنی ای می ده اینم می گه آرزوهات این جوری براورده می شه... می گه نیت کن این گلوله ها رو بنداز تو حوض... می گه من ندارم که از اینا.... میگه من دارم بهت می فروشم... هیچی یه جا بش دادن تو معبد و داره گُر و گر ازینا می بافه و می فروشه...حالا کار و بارش سکه شده...

یا یه یارو بود تو کوچه ی ده بزرگی ... این کارش دزدیدن ترشی جنین بوده... همون جنین هایی که سقط می شن تو الکل می ندازن... یه بیمارستان پشت محل شون بود .... این از تو رودخونه یه راهی به تاسیسات و از تاسیسات یه راهی به آزمایشگاه پیدا کرده بود... اونقدر تمیز و قشنگ این کارو می کرد که هیشکی نفهمیده بود... آخر سر هم که داشت می رفت امریکا خودش دل اش سوخت و به حراست بیمارستان گفت که کار اون بوده... ( می گن وقتی این جا بود و با جنین ها حرف می زد همه شون لباشون خندون بوده ولی بعدن همین جوری حالت بغض مونده بودن) (می گن مادرش از جنین ها می ترسیده و انداخته بودشون تو رودخونه...می گن یکی شون قل می خوره می ره در خونه ی آسیه که شوهرش بدجنس بوده و پسرا رو می کشته که خانمان شون رو به باد بده) ( می گن یکی شون بزرگ شده بوده قاطی بچه ها می رفته مدرسه و هرچی تعقیب اش می کردن که جاشو یاد بگیرن تو رودخونه غیب اش می زده) یارو وقتی می ره امریکا همین جوری که یه بیمارستان رو بررسی می کرده که چه جوری می شه جنین ها شو کش رفت با یه آدم خور آفریقایی خمار برخورد می کنه که به اش می گه حالم بده....هرچی می خوای بهت می دم اگه اینا رو به من برسونی... یارو هم پولدار راستکی بوده نه مثل این عبدولرحمان کینته کونته هایی که ای میل می زنن می گن ما صاحب شرکت نفت هستیم و احتیاج به شماره حساب داریم که پولمون رو خارج کنیم..... خلاصه با چندتا ومپایر و چندتا خیاط پوست جنین و چندتا بوش من و اینا قرارداد می بنده و وضع اش خوب می شه....

اووووووووه اگه بخوام بهت بگم خیلی زیادن...همینو بدون کافیه تو یه کاری پشتکار داشته باشی... امریکا لند آو اپورتونیتی ه....

لینک