آشغال نريز بچه!   

يه بار اينا رو نوشتم، پاک شده ولی روم زياده - يونان هم زياده ......... دوباره می نويسم:

۱- چرا آدم موز که می خوره می گه : ا اين چقدر طعم بيسکوييت موزی ميده يا وقتی که آناناس می خوره می گه : ا اين چقدر مزه سن ايچ آناناس ميده؟ ( اين ا رو هم حتما بايد بگه)نکنه به جای اصل هر چيز به اسانس و ۱۰۰ کيلومتری اصلش دل خوش کرديم؟!!( مصيب! نکنه عشقت دروغ بود؟)

۲- چرا می گيم : دکمه شلوارت بازه ، ببندش! در حاليکه هيچ جاش پيدا نبوده؟!

۳- چرا می گن زنها توی چادرسياه ديگه جاشون امنه در صورتيکه مردی رو ديدم( "يونجه را می فهميد" رو که نيمخوام بگم) می گفت: از حرکت مواج چادر سياه يه جوريم ميشه!

هر کی به اين سوالا جواب بده بستگی به قد و قامتش داره انگشت بيلاخ يا وسطی رو با هزاران گل خرزهره تقديمش می کنم. برای تحويل گرفتنش هم ، خودش يا خود غير قانونيش ، با در دست داشتن کاغذ توالت ميتونه بياد.

 

لینک