معمولی خانوم   

یه خانوم خوشگل و بور و خوش لباس بود تو دهه ی پنجاه امریکا. از اون کلاه لبه دارای سفید می پوشید و لباس های نخی آبی. خیلی معروف بود و عکس اش دائم رو در و دیوار . آخرسر از معروفیت و روی بُرد رفتن خسته شدو دل اش خواست بره خونه اش و خیلی معمولی زنده گی کنه. خب بین خودمون باشه من همون خانومه هستم فقط چون ته داستان رو می دونستم تیکه ی اول اش رو زدم جلو دارم قسمت آخرشو بازی می کنم.

لینک