حالا از دوست خوبمون دعوت به یه دهن   

دوست کوچولوی من... همین الان از تلویزیون فاصله بگیر... برو عقب تر... عقب تر.... یک کم دیگه.... آها...حالا خوب شد... دیگه چشمای خوشگل ات ضعیف نمی شه...

 *مادرقحبه می دونی چند سال به حرف ات گوش کردم فک کردم راس راسی داری منو می بینی که به حرفات گوش می کنم بعدش بهم جایزه می دی؟....

لینک