"فا(ن)کشن" شما چطور؟   

پرسیدن ِ این که " عملکرد رختخوابی شما چه جوریه" یا " شما تو سکس چقد خوب هستین" مث این می مونه که از یکی بپرسی " اگه گفتی چی می خوای به من بگی؟"

 

لینک