شما ها با پوست های گشاد شده ی خود چه کار می کنید/ اسکین ری سایکلینگ ساپورترز   

:این پوست خودته؟
: نه....
: قسم بخور...
: پوست برادرمه... دیدم براش گشاد شده...خب من هم یه کم چاق شده بودم ... گرفتم کشیدم اش رو صورتم....قشنگه؟
: جدی می گی؟
: این که من چاق شده بودم.... یا پوست برادرم براش گشاد شده بود؟
: این که برادرت چاق شده بود... آخه اون از 51 اون ورتر نمی رفت...
: نه پوست اون براش گشاد شده بود یعنی که اون لاغر تر شده بود...
: واااااااااای خدای من.... یعنی از اون هم لاغر تر؟
: سه کیلومتر هم این واااااااااااااای رو بکشی خنگی ات محو نمی شه که درک نکردی پوست که گشاد می شه یعنی آدم لاغرتر شده....
: نه ...موضوع اینه که از بس که باور کردنی نبود؛ آسون تر بود اون وری فکر کنم که ممکنه چاق شده باشه...
: تو یه تقدیر گرای ایشالا گربه ای....
: تو یه سور رئالیست گروتسک پرست گیر سه پیچی....
: عادت خنگاست که این لقبا را می چسبونن به آدم....
: تقصیر منه که قاطی بازی ات شدم.... به سادگی می تونستم بگم " پوست خودته یا کرم پودر زدی"
: بدترش نکن دیگه.... من تو زندگی ام کرم پودر نمالیدم... واقعن درست درک کرده بودی که پوست ام عوض شده...کلی ذوق کردم که یه نفر فهمید من پوست برادرم رو پوشیدم... 
:
:
: کوشی؟

* دوستان گرامی... همان طور که ملاحظه کردید یکی از انواع باج هایی که باید بابت ارتکاب مودت به دوست/محبوب/معشوق/ بدهید این است که به دنبال آدم خنگه که ناپایه هم هست بدوید و اگر لازم شد گه هم بخورید چرا که تنها چای خوردن سخت است و غروب ها  دل گیر و بی فلوکسیتین می باشد.

لینک