کوکتل زدایی از میوه   

یه سیب خوردم رفت لای دندونم....

یه کیوی خوردم رفت لای دندونم....

یه انبه خوردم رفت لای دندونم....

حالا کوکتل میوه است لای دندونم...

یه خورده یخ می خورم لای دندونم...

حالا یه مقدار تکون می دم لای دندونم....

خب حالا می تونم مهمونم رو دعوت کنم لای دندونم....

بفرمایید لای دندونم....

لینک