در راه تعالی با طعم پرتقالی   

gham e eshghet takhayol parvarom kard;

takhayol; End e Masturbator-om kard.

لینک