طناب محکم به رنگ آبی يا گوسفند چرخان   
هی الو سلام......... امروز يک نفر گفت بهت بگم که خيلی دوستت داره.......... از اون اعترافا نکرد که معمولا همه می گن......... مثلا بگه همو می فهميم و روحمون به هم نزديکه و اخلاقت اينه و اونه............ نه از اونا نه......... گفت بهت بگم عاشق همه تن و بدن و بر و بازو و لب و لوچه و نگاه و راه رفتن و غذا خوردن و حتی توالت رفتنته........ گفت اصلا کار نداره که تو کتاب چی می خونی. موزيک چی حال می کنی. برنامه آينده ات چيه.........هيچی فقط گفت دلش می خواد با گرمی تنت ذوب بشه و بعدش هم دنيا تموم شه.........گفت اگر بگی حاضره خودشو برات دار بزنه......... گفت يه جور خوشگل........معلق ......... همچين چرخ چرخان و آويزون مثل گوسفندای حاجی کش......... جلوی در خونه تون.......... گفت حتی اگر به مرده اش هم دست بزنی براش بسه......... هی الو تلفنم داره قطع ميشه........ آدرس خونه تون رو ميدي بهش بدم......... راستی طناب محکم که رنگش آبی باشه کجا می فروشن؟
لینک