شمایل خواب شما   

من مهربان نیستم

و لهجه ام خیلی کم بلد است ملاحت خرج کند

نگاه فرّاری دارم بدتر از بعضی از گازهای آقای مندلیف

و نمی خواهم روی تو یا هیچ خر دیگری اثر بگذارم

چون هنوز نمی دانم مردم با "اثر گذاشته هایشان" چه می کنند

فقط آن شکلی که شب ها خوابت می برد

شکلی است که من دوست دارم

و می دانی که ساعت ها از معصومانه‌گی‌ام هم گذشته بود که دیدم

و تازه همان موقع هم نفهمیدم(چِمدونستیم ما)

حالا هم

ناگزیرتر از هر چه بگویی ( همین سولار سیستم، همین اردوگاه، همین اسطوره ، همین ابتذال،همین سیناپس های بدکردار مغز، همین دوپامین خسیس، همین خطر محیط ناناز زیست)؛

عاشق‌ات شده ام.

 

لینک