زید   

بعد از شات دوم رو دستم افتاده هق هق فین فین که: تو که نمی دونی....خیلی با مرام بود....قبل از این که خودشو خط خطی کنه واسم اِس زده بود که  هیشکدوم از این کونیا نتونستن جای تو رو بگیرن.

لینک