این خواننده بیش از این طاقت کول ماندن را ندارد   

خواننده‌ی خاموش این وبلاگ هستم که همیشه می خوانم و هیچ وقت نظر نمی‌دهم  ولی این بار نتوانستم طاقت بیاورم....

.

.

.

خیلی دلم می‌خواد یه روز یکی از اینا رو با چشم خودم ببینم. جدی می‌گم.

لینک