از سلیمان به دخترش   

یا بِنتی...

لَم تَتَغافل من تظاهر فی الحمق "شِبه قوقولی" عندالرجال، اطلَقَهُم حتی هم یحتسب انفسهم من الاولی الارباب الحافظه ثُمَّ تَحبَسهُم فی الیَدَینِ و انتِ خیرُ الرّاکبین.

دخترم...

از تظاهر به حماقت گوگولی‌وار نزد مردان غافل مشو؛ رها کن تا خویش را صاحب هوش برتر بدانند، آنگاه ایشان را در مشت خواهی داشت و تا آخر دنیا نیک می رانی‌‌شان.

لینک