قاضی ِ بی کلک   

وقتی مامانم تونست راجب هَووش بگه : نه...ولی انصافن چشای سگ‌دار قشنگی داشت؛ فهمیدیم بابام کاملن از چشمش افتاده...

لینک