عقاب و غم بلوجین   

یه تانکر آب بالای قبرتون هس...ماما و ددی

چشمم کور شه اگه لاف بزنم ولی من اونجا عقاب هم دیدم که پروازکنه ( و جا به جا یاد شیخ راشد بن سلطان آل نهیان هم افتادم)

همون تانکر آبی که افتاد سر پسر همسایه؛ قبر بغلیتون،  و افشره‌ش کرده بود...

می‌خوام رو اون تانکره برم و منتظر عقابه شم....

که هی شما بگین بمیرم برات؛ حیف که مردیم و کاری ازمون نمی‌یاد؛

من هم هی بگم مگه تو زنده بودِتون چن بار منو از تانکر پایین آوردین که این بار دومتون باشه... که هی فرزندوار دِقّتون بدم....

هی ماما هی ددی

شما جنایتکارین و من هم مثلن یکی مث همین کلینتون ملینتون‌ها...

که کون مردم بذارم بندازم گردن رفتار شماها تو بچه‌گی ماها....

عقابه می‌یاد نوک می‌زنه تو چشمم....خون‌ش هم فششششششششششش اسپلش می‌شه روی شما و افشره‌ی پسر بغلیتون....

این جا خواننده‌هه فریاد می‌زنه ذیس ایز لاو....ذیس ایز پورن....

بعد دوربین یه مزرعه نشون می‌ده پر از کورن....(حدودن سالی که آی واز بورن....)

خوف نکن ماما تبلیغ کورن فلکس بود.....

دوباره بیکار شدم و می‌دونی که غم نان و بیابان هم که مِه و....

من هم که دستمایه‌ای جز شماها ندارم....

آی لاو یور جینز ماما....

واز ایت لاو اُر پورن؟

من از یادت نمی‌کاهم....

 

 

 

 

 

* ذیس ایز لاو ذیس ایز پورن از ترانه‌ی  I Remember با خواننده‌گی Damien Rice      آمده است. 

 

 

 

 

 

 

 

 

لینک