در باب استخدام کتره‌ای   

من مدت زیادی نمی‌تونم رو کانال بی‌بی‌سی بمونم و این دلیلی نداره جز به هم ریختن اجزای مخچه و کل لینک‌های اعصابم توسط پونه‌ی قدوسی. فکر می‌کنه بدن شبیه اسب‌سوارها و لباس‌های محافظه‌کار و چشم‌های نروک و نافذنما و ابروهای بالا‌انداخته و صدای خروسکی دورگه‌اش می‌تونه تمام عام بودن و پرت بودن از موضوع و به زور چار خط حفظ کردن و دست‌بسته بودنش رو بپوشونه... یکی به‌ش بگه ما خودمون این‌کاره‌ایم آبجی...وقتی مدرسه می‌رفتیم و درس‌مون رو بلد نبودیم از همین قیافه‌های باهوش‌نما واسه معلمه می‌گرفتیم که خودش هم شک می‌کرد نکنه تموم پرت‌وپلاهایی که شنیده درست باشه .... 

لینک