ملکه الشعرا   

چه فایده از بابایی که بهم انار داده؛
غصه ها فک‌ام رو فشار داده؛
یه تن‌لش و یه‌تنه حریف زالو‌ ام
روبرو آماده‌ام من چوب آلو ام
ای ابلیس، اینو یه لحظه( اوه لیث اوه لیث یه لحظه )
صبحونه ی تو چیه ؟ مال من حلیمه
اگه نوار کش بیاد یعنی: حالیمه                                                   
یه جای آمبیانس دار؛ یه دهن آدامس دار
یه ماچ تف تفی؛ کاراملی و تافی
روغن بادوم زمینی
نوه ی خانوم امینی
همه رو بریز تو یک دو سه
روش روغن پنچری
بله رو بگو به خارکسه
 آلن دوباتن بندری
چه قاعده از لی‌لی‌ئی که بهم لالا داده؛
لوبیا جاشو به لوبیا داده.
ای ابلی ای ابلی اینو بلی (هو هِیل هو هِیل هه هل هِیل)

 

لینک