آلبرتو يا آلبرتا؟   
خانم منشی! ته توشو در بيار لطفا ببين آلبرتو بوده يا آلبرتا؟ خيلی فرق می کنه . اگر آلبرتو باشه يعنی باز يک چشم چران ديگه که بعد از ديدن عکس جديد من تو مجله به صرافت می افته از داستانم تعريف کنه و اگر آلبرتا باشه يعنی اين که داستانم واقعا جالب بوده! پس اين را مشخص می کنی که آلبرتا يا آلبرتو؟

( قابل توجه نويسندگان هنرپيشه با پوستر ۱۰۰۰X ۱۰۰۰۰ يا مولينکس همه کاره)
لینک