جويای کار   

اينجانب فارغ التحصيل از دانشگاه معتبر دارای  اتومبيل و موبايل به طور بيست و چهار ساعته تمام وقت  يا پاره پوره با روابط نمره و عمومی فوق العاده قوی  آماده ی همکاری يا شراکت با شما جهت پيدا کردن جرجيس از ميان انواع پيغمبرها هستم. 

لینک