بامداد خمار!

به سید مصطفی امام می گم عکسی رو که ازم گرفتی تو وبلاگم می ذارم تا خیل عظیم خوانندگانم !ببینن و تو معروف بشی!! بهش می گم دفه ی دیگه عکسات به کاراکتر من نزدیکتر باشه لطفن.....این خانوم گودی گودی و متفکر و ملیح و ملایم و ملین! و مصلح و کتابخون و کتاب نویس و خیرخواه و یتیم نوازی که از من افتاده اینجا, همه ی من نیست ها! می گه داداش قربونتم ! من از اون عکاسی های اون جوری بلد نیستم!

لینک