چگونه یک مقدمه، بی مقدمه صندلی می‌ زند صددل نه یک دل در سویدای دل یک جوان

تو مانیفست رمانتیک ها که آقای ویلیام وُردزوُرث و آقای کالریج با هم نوشته بودند و ما در دانشگاه سر کلاس دکتر سخنور خواندیم گفته بود که ادبیات   Spontaneous overflow of powerful feelings  می‌باشد.مدت ها هروقت می‌خواستم ادای این‌هایی که انگلیسی‌های سخت سخت بلدند را در آورم حتمن جمله ای با  Spontaneously می‌ساختم. هما توکلی همه‌ی داستان را خیلی خوب به یاد می‌آورد. همه ی این ها بماند ولی تصور کنید که به عنوان یک آدم نوزده بیست ساله ای که آن موقع های من بود این جمله‌ی "سر ریز احساسات بی برنامه ریزی شده" / "فوران حس های بی ساختار" یا هر ترجمه‌ی دیگری که می کردم اش؛حواس مرا تا کدام سرریز و  کجای افشانه واری‌های طبیعت-جوش که بلد بودم و نبودم می‌برد و آن موقع بود که ته سویدای دل‌ام با به یاد آوردن مانیفست رمانتی‌سیسم به خود می‌گفتم که نه بابا این رمانتیک‌ها هم خانه‌شان آبادان؛ کاردرستند.

/ 7 نظر / 29 بازدید
شین

سر ریز بی برنامه ریزی شده دختر جان. spontaneous makes combination with overflow, it has nothing to do with feelings

آذربیگ

ما زوج هنرمندی هستیم که با دوچرخه از شهری به شهری و از روستائی به روستائی سفر کرده و با مردم زندگی میکنیم. از زندگی آنها الهام گرفته و با رنگ و قلم آداب و رسومشان را توصیف و ترسیم میکنیم. ما در نقاشی ( پرتره ) از عکس تخصص داریم از جمله: حیوانات مراسم ازدواج بچه ها رویدادها خود و خانواده در طرح ها و مدلهای مختلف جهت سفارش و مشاهده اثار به: http://azarbeyg.blogfa.com مراجعه نمائید.

گیلدا

خاص می نویسی..من همه ی پست هات رو خوندم اما خب اکثرن چیزی به ذهنم نمی آمد واسه کامنت جز اینکه خاص می نویسی

محسن

داری به رمانتیک ها حال می دی یا بهشون متلک می تپانی کلک؟

وحید

پس چی که کاردرستند... اسمشان بد دررفته بدبختها...

شیدا

کدووم دانشگاه ادبیات انگلیسی خووندی؟

شین

منظورم ترجمه بود. کلمه "بی برنامه ریزی" بر میگرده به "سرریز" نه "احساسات"