پست های ارسال شده در اسفند سال 1385

چه نازه جنازه ....<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> . . . اندوه اندود... . . .   غرولندِ هندل (س) آلوادور آلنده... . . . جار ِ بیجار... . . . هی ی ی ی ... ادامه مطلب
/ 4 نظر / 20 بازدید