پست های ارسال شده در مهر سال 1386

a song not to be song

خواننده: و من فردا در را باز خواهم گذاشت...همسرایان: هاااااااااااااا...........هاااااااااااااخواننده: و باغچه را آب خواهم داد....همسرایان: هااااااااااااااا........هااااااااااااخواننده: دیروز هرچه بود ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 25 بازدید