کنسرت خودم برا خودم

کشاورز من‌ن‌ن‌ن‌ن   دیگه     حو-صِ-ل-ه نَ دا رَ   َ  َ  َم

به خوووووب امّید و از بدددددد گِلِه ن‌ن‌ن‌نداااااارم.....

گرچه از دیگرون.....

کاری با کار این...( میکروفن رو به تماشاچیا)

/ 6 نظر / 57 بازدید
پسر آدم

گرچه رخنه نیست در عالم پدید/ خیره یوسف وار می باید دوید

تایماز

باریک الله فروغ... کم کم بکن واسه آلبوم

این من

فاااااااصِ له نَ دارم .......غااااااااااااااااااااافِ له نَ دارم

محسن

کاری با کار این...(2 مرتبه)