از این کارا...

ما دیدیم صاحبان یک سری از وبالیگ در فیسبوک به نام وبلاگشان صفحه زده اند فکر کردیم شاید کار باحالی باشد و ما نیز چنین کردیم. نام ما در آن دیار kharmagas khatoon یا خرمگس خاتون می باشد. دوست می داشتید اضافه کنید.

/ 3 نظر / 74 بازدید
آزاده

تو فیس بوک نیستم.مدتیه اومدم بیرون. اگر می خواهی اونجا بنویسی یا چیزی که اینجا نیست بگذاری، بگو، برم یک لونه برای خودم بسازم

نرگس رستمی

من دیوونه ی توضیحی هستم که برای وبلاگ نوشتید. خیلی خوبه... جدی میگم.

ایلیا

ما هم از اونایی هستیم که به طریقت پیشینیان از فیسبوق و اعوان و انصار دوری جسته ایم! پس فعلا همین خرده وبالیگ رو بر تارک گذاشته دور می گردیم!