از وصایای سلیمان


یابنتی...
کل ما ذکر الحمایه والصبر و نجوی اللطیف الرجالیه  هل خیالهم ؛الأسطوری هو فی الواقع، إلا عندما یتصرف بموجب اسلوب غیر عادیة مجری الآلام هذا الوَرکی على الکنّ.

دخترم....
 آنچه از حمایت مردانه و نجوای لطیف درگوشی و صبوری و ملایمت شان تخیل کرده ای همانا افسانه است مگر هنگامی که ایشان درحال اِعمال روشِ غیرمعمولِ دردناکِ آن وَرَکی هستند بر روی شمایان.

/ 1 نظر / 32 بازدید
مغولستان خارجی

هین! چه خووب بود